Vår konstnärlige co-ledare är bjuden till New York

Vår unge konstnärlige co-ledare är bjuden till European Festival Academy i New York i januari 2024.

Sedan 2022 har Sommarmusik Lundsberg EFFE label, som nu givits 1550 festivaler i Europa. European Festivals Association tilldelar detta kvalitetsmärke till festivaler som utmärker sig för socialt engagemang och internationell öppenhet och gör oss synliga på sin Festival Finder. European Festivals Associations särskilda Festival Academy organiserar dessutom ett par gånger om året workshops för unga festivalledare. Det sker i samarbete med partners i den globala festival-gemenskapen och i januari 2024 äger denna workshop rum i New York. Max Merazzi-Jacobson har bjudits in att delta i denna.

https://www.thefestivalacademy.eu/en/activities/atelier/atelier-new-york-2024/latest/

Share on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram