13 juli 15:00 – FEELS LIKE A DANCE – Duo Tishler & Eggers – Musikstallet

Duo Tishler Eggers består av blockflöjtisten Yael Tishler och gitarristen Emil Eggers. De träffades och började musicera tillsammans under sin studietid på Kungliga musikhögskolan i Stockholm.
Deras fokus är på tidig musik och de försöker genom sina arrangemang och sin repertoar framhäva instrumentens gemensamma klangfärg och balans. De spelar framförallt barockmusik och de försöker belysa den stora variation en kan hitta genom att välja musik från olika länder och tider. De började konsertera sommaren 2023 och gav bland annat en konsert på Svenska Gitarr- och Lutasällskapets sommarfestival och i ett par kyrkor.

Yael Tishler studerade sin master för Dan Laurin på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon ger många konserter varje år framförallt med ensemble BaraBarock.

Emil Eggers studerade också på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han ger konserter med gitarrtrion TrioM och med duo Tishler – Eggers.Duo Tishler Eggers
– Yael Tishler, recorder, and Emil Eggers guitar – met started to play together during their studies at the Royal College of Music, Stockholm. In early music, their choice repertoire, their arrangements focus on the two instruments playing in perfect balance and with matching timbres. Baroque music is at the core of their repertoire. In their concerts aim to offer a great variety of music composed in different European countries over time. They started performing together in the summer of 2023 with a concert at the Swedish Guitar and Lute Society summer festival and in a few churches.

 Yael Tishler studied with Dan Laurin at the Royal College of Music Stockholm for her master. She performs in many concerts every year, mostly in the ensemble BaraBarock.

Emil Eggers also studied at the Royal College of Music, Stockholm. He performs in the guitar trio TrioM and in Duo Tischler Eggers.

Program i Musikstallet, Lundsberg lördag 13 juli 15:00 med försmak på Krongården Kristinehamn under Skärgårdsveckan28 torsdag 11 juli 15:00 Livemusik Feels Like A Dance”  
Bach, Purcell och Scarlatti m.fl. blir till dans med Duo Tishler & Eggers. 

FEELS LIKE A DANCE 

Gaspar Sanz (1640-1710)
Canarios

Henry Purcell (1659-1695)
Sarabande Z. 663
A Ground Z. D222
Minuet Z. 649

Diego Ortiz (1510-1576)
Recercada Sobre tenores – Recercada Ottava

Anthony Holborne (1545-1602)
The Fairie-Round
The Funeralles
Muy Linda

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Lute Suite 3. BWV 997
Gigue – Double

Diego Ortiz (1510-1576)
Recercada Sobre tenores – Recercada Segunda

Anne Danican Philidor (1681-1728)
Sonate pour la Flute à bec
Lentement – Fugue – Courante – Les notes égales et détachez – Fugue

Gottfried Finger (1655-56–1730)
Ur 40 Airs Anglois
Jigg – Ground

Domenico Scarlatti (1685– 1757)
Sonata 32 – 153 – 89(tredje satsen)