Bidrag till orgelöversyn

Ge ditt bidrag till orgel- översynen!

Lundsbergs Skola planerar en översyn av orgeln i skolkyrkan.
Arbetet kräver mycket tid och blir därför kostsamt. Stort intresse finns för att stödja reparationsarbetet. För detta ändamål har Lundsbergs Skola inrättat ett särskilt konto, “orgeln”. Kontot har Swishnumret 123 317 77 63 med  QR-kod. 
Markera ditt bidrag med “orgeln”
 

Bidrag kan också inbetalas direkt från annat konto. Använd då följande: