Bidrag till orgelöversyn

Ge ditt bidrag till orgel- översynen!

Lundsbergs kyrkas orgel är i behov av översyn.

Lundsbergs Skola kommer att dela upp arbetet i två etapper: Den halvan av orgeln som är närmast spelbordet (huvudverket) under 2024, och andra halvan (svällverket) under 2025.
 
Arbetet kräver mycket tid och blir därför kostsamt. Men det är med stor glädje vi kan konstatera att ett stort intresse finns för att stödja reparationsarbetet. För detta ändamål har ett särskilt konto inrättats, “orgeln”, aktivt för ändamålet. Kontot har Swishnumret 123 317 77 63 med  QR-kod
Ge ditt bidrag till Orgelöversynen!
 

Bidrag kan också inbetalas direkt från annat konto. Använd då följande: