10 juli 19:00 FAMILY & FRIENDS

Kammarmusikkonserterna omfattar också den traditionella, färggranna blandbuketten FAMILY & FRIENDS med flera olika solister och ackompanjemang med gitarr, piano och orgel. Det blir verk av bl.a. John Downland, Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, Gioachino Rossini, George Gershwin och Max Merazzi-Jacobson. Och någon överraskning. 
 

Hela programmet  kommer inom kort.

Medverkande

Benedetta Porcedda, orgel uppträder med sin egen lunchkonsert torsdag 11 juli 12:00. Mer om henne här.

Benedetta Porcedda, organ, has her own concert Thursday 11 July 12:00. More about Benedetta here.

Duo Tishler & Eggers har sin egen konsert Lördag 13 juli 15:00 i Musikstallet. Mer om Yael och Emil här.

Duo Tishler & Eggers have their own concert Saturday 13 July 15:00 in Musikstallet.  Read about Yael and Emil  here.

Max Merazzi Jacobson (född 1994) är en schweizisk pianist av italiensk-svenskt ursprung. Han tog sina första pianolektioner vid åtta års ålder och spelade i de tidiga ungdomsåren även violin och slagverk. Då han var sexton år bestämde han sig för att bli pianist och studerade först för den bulgariska pianisten Roumiana Kirtcheva på Musikschule Biel/Bienne. Efter två år som elev till Christian Favre på Musikhögskolan i Lausanne (Haute École de Musique de Lausanne) studerade Max Merazzi Jacobson vidare på Musikhögskolan i Basel (Musikakademie Basel) som elev till den nederländske pianisten Ronald Brautigam och tog sin masterexamen 2020.

Max Merazzi-Jacobson har uppträtt som solist i Griegs pianokonsert op.16 tillsammans med Bieler Sinfonieorchester och Bieler Kammerorchester samt i Sjostakovitj 2:a pianokonsert tillsammans med Bieler Jugendsinfonieorchester. Han har också undervisats av pianisterna Giovanni Bellucci, Inese Klotina, Jean-Sélim Abdelmoula, Rada Petkova, Mauro Lo Conte och Aglaia Graf och stod för uruppförandet av Luc Goederts Trois Pensées pour piano, op.1, och sångcykeln Seven Songs of Isolation, op. 2, av den luxemburgska tonsättaren Luc Goedert. Augusti-september 2023 gör Max Merazzi-Jacobson sin debut som teatermusiker i en uppsättning av Friedrich Dürrenmatts Romulus der Grosse i Ligerz, Schweiz. Tillsammans med Johannes Rydén utgör Max Merazzi-Jacobson Sommarmusik Lundsbergs ‘duo in residence’, och sedan 2022 deltar han i festivalens konstnärliga ledning. https://lookforskill.com/user_max.merazzi.jacobson

Max Merazzi-Jacobson (born 1994) is a Swiss pianist of Italian-Swedish origin. He took his first piano lessons at the age of eight and in his early youth he also played the violin and percussion.

At the age of sixteen he decided to become a pianist and initially studied with the Bulgarian pianist Roumiana Kirtcheva at the Musikschule Biel/Bienne. After two years as a student of Christian Favre at Haute École de Musique de Lausanne, Max Merazzi-Jacobson he studied at Musikakademie Basel as student of Dutch pianist Ronald Brautigam concluding with a master degree in 2020. Max Merazzi-Jacobson has performed as soloist in Grieg’s piano concerto op.16 with Bieler Sinfonieorchester and Bieler Kammerorchester as well as in Sjostakovitj’ second piano concerto op. 102 together with Bieler Jugendsinfonieorchester.

Max has also recieved tuition by the pianists Giovanni Bellucci, Inese Klotina, Jean-Sélim Abdelmoula, Rada Petkova, Mauro Lo Conte and Aglaia Graf, and he was the performer of the world premiere in Basel 2019 of Trois Pensées pour Piano op 1 by Luc Goedert.

 

Anouchka Evenhuis,  är uppvuxen i Schweiz. Hon började sina musikstudier på ett musikgymnasium  och hennes huvudinstrument var då tvärflöjt, som hon fortfarande gärna spelar. Hon gick senare över till blockflöjt.

Anouchka och är utbildad musiker med en bachelor i blockflöjt från Schola Cantorum Basiliensis, den internationellt renomerade musikhögskolan i Basel, där man studerar medeltids-, renässans- och barockmusik och lär sig spela på de musikinstrument som var vanliga före 1750. Blockflöjten finns nuförtiden i fem storlekar: sopranino-, sopran-, alt-, tenor- och basflöjt. Anouchka spelar alla fem och när hon inte framträder i konsertsammanhang, använder sig ofta av musiken i sitt arbete som lågstadielärare och utbildar sig nu till lärare.

 

Anouchka Evenhuis grew up in Switzerland. She began her music school studies there and was later enrolled in a special high school music programme where her major instrument was the tranverse flute. which she still enjoys to play. She later switched to the recorder.

Anouchka holds a bachelor from Schola Cantorum Baseliensis, the internationally renowned music academy in Basel, specialized in music from the the middle ages, the renaissance and the baroque periods. Here the students learn to play the instruments which were in use before 1750. Nowadays the recorder comes in five sizes: sopranino, soprano, alto, tenor and bass. Anouchka plays all five of them and when she does not perform in concerts, her music skills come in handy when she a teacher to children in their first years of school and now studies to become a teacher.

Silvio Merazzi tog sina första trumpetlektioner i 10-års ålder på musikskolan i Biel/Bienne, Schweiz. Han hade egentligen helst velat spela trombon, som han var helt fascinerad av, men då skulle han ha varit tvungen att vänta för att växa till sig först. Trumpeten passade bättre i storlek till en tioåring. Silvio spelade tidigt den stora orkester-repertoaren och började även uppträda som solist. Under gymnasietiden hade han också en egen jazzensemble. Parallellt med sina studier på Technische Hochschule Zürich, ETH, (Tekniska Högskolan Zürich) studerade han trumpet för Henri Adelbrecht på Musikhochschule Zürich och spelade i Akademisches Orchester Zürich och andra orkestrar.
Under åren har Silvio regelbundet uppträtt i den klassiska trumpetrepertoaren och han spelar också de stora trumpetkonserterna, framför allt i kyrkokonserter med verken arrangerade för trumpet och orgel. Under en längre tid stod turnéer genom södra Frankrike tillsammans med en schweizisk organist på årsprogrammet, och sommarmånaderna i Sverige har under åren givit många möjligheter att musicera i Lundsbergs kyrka tillsammans med Skolans legendariska organist, Margit Mechler (1920-2020).
Silvio är medlem i Kammerorchester Biel/Bienne och sedan några år tillbaka även i den regionala blåsorkestern La Concordia. Han har dessutom en egen jazztrio, som mestadels uppträder i privata sammanhang med en skräddarsydd repertoar av jazz-standars och chanson française.

 

Silvio Merazzi received his first trumpet lessons as a ten-year old at the music school, Biel/Bienne, Switzerland. He would have preferred to play the trombone, which really fascinated him, but then he would have had to grow some more in order to handle it. The trumpet was a better sized instrument for a ten-year old.
Silvio started early to play the major orchestra repertoire and to perform as a soloist. At six-form school he had his own jazz ensemble. In parallel with his studies at Technische Hochschule Zürich, ETH, (Swiss Federal Institute of Technology), he studied the trumpet with Henri Adelbrecht at Musikhochschule Zürich and played in Akademisches Orchester Zürich and in other orchestras.
Over the years Silvio has regularly performed the classical repertoire for the trumpet including the important trumpet concerts, very often in churches with the orchestral part arranged for the organ. For several years, concert tours of the south of France together with a Swiss organist were part of his schedule, and in the summer months he had many occasions to make music in the Lundsberg chapel together with the school’s legendary organist, Margit Mechler (1920-2020). Silvio is a member of Kammerorchester Biel/Bienne, and since a number of years he is also member of the regional brass-band, La Concordia. His own jazz trio, which for the most part performs in private, has a tailor made repertoire consisting of jazz standards and chanson française.

Maria K Jacobson Picasso var elev på Lundsbergs Skola 1965-1971. Hon började i femårsåldern med pianolektioner, sjöng senare i skolkören och fick lektioner vid Lundsbergs kyrkas orgel av skolans organist, Margit Mechler. På college i Storbritannien började Maria skola sin röst och allt oftare uppträda som solist. Maria har sjungit som sopran i olika körer som Kroppakören, Atlantic College Choir och Madrigal Group. Akademiska kören i Lund, Kammerkoret Camerata i Köpenhamn, Universitetskören i Gainsville, Florida och sedan mitten av 1980-talet i körer och ensembler i hemstaden Cagliari på Sardinien. Hon fortsatte sina sångstudier på musikkonservatoriets bachelor i barocksång och har ägnat sig speciellt åt kyrko- och kammarmusikrepertoar, utan att därför försumma den italienska operarepertoaren. Som språkvetare anlitas Maria också som coach i samband med inövning av körrepertoar på olika europeiska språk.

Maria K Jacobson Picasso was a student at Lundsbergs Skola 1965-1971. At the age of five she started with piano lessons. Later she joined the Lundsberg school choir and received organ lessons in the school chapel by the organist, Margit Mechler. At college in the UK Maria took singing lessons and began performing as a soloist. Soprano in a series of choirs over the years, like Kroppakören, Atlantic College Choir and its Madrigal Group, Lund Academic Choir, Sweden, Kammerkoret Camerata, (The Copenhagen Chamber Choir CAMERATA), the University Choir, Gainsville, Florida, and since the mid 80’s in choirs and ensembles in her home city, Cagliari, Sardinia. Maria continued her voice training in the Baroque Singing Bachelor at the Cagliari Conservatory of Music focusing on religious and chamber music together with a choice of the Italian opera repertory. As a linguist, Maria also acts as coach for choirs studying scores in different European languages.